Urantia bogen i Danmark (backup)

22. Guds treenigede Sønner

URANTIA BOGEN - KAPITEL 22. GUDS TREENIGEDE SØNNER

DER findes tre grupper af væsener som kaldes Guds Sønner. Foruden de nedstigende og de opstigende klasser af sønner findes der en tredje gruppe som kaldes Guds Treenigede Sønner. Den treenigede klasse af Sønner underinddeles i tre primære inddelinger i overensstemmelse med oprindelsen af de mange typer af personligheder, åbenbarede og uåbenbarede. Disse primære inddelinger er:

    1.   Guddommens treenigede Sønner.
    2.   Treenigheden omfavnede Sønner.
    3.   Skabte væsener treenigede Sønner.

Uanset oprindelse, så er erfaringen af at blive treenigede den samme for alle Guds Treenigede Sønner, enten som en del af deres oprindelse eller som en senere opnået erfaring af Treenighedens omfavnelse. De af Guddommens treenigede Sønner forbliver uåbenbarede i disse fortællinger, derfor begrænser denne præsentation sig til en beskrivelse af de resterende to grupper, i særdeleshed de af Treenighedens omfavnede sønner til Gud.

    
1.   DE AF TREENIGHEDEN OMFAVNEDE SØNNER

Alle af Treenighedens omfavnede sønner er udsprunget af dobbelt eller af enkelt oprindelse, men efter Treenighedens omfavnelse helliger de sig for evigt til Treenighedens tjeneste og opgave. Dette korps, således som det åbenbares og således som det er organiseret for superuniverstjeneste, omfatter syv klasser af personligheder:

    1.  Mægtige Budbringere.

    2.  De med Stor Autoritet.

    3.  De uden Navn og Nummer.

    4.  Treenigede Vogtere.

    5.  Treenigede Ambassadører.

    6.  Himmelske Beskyttere.

    7.  De Høje Sønners Assistenter.

Disse syv grupper af personligheder klassificeres yderligere i overensstemmelse med oprindelse, natur og funktion i tre større inddelinger: Opnåelsens Treenigede Sønner, Udvælgelsens Treenigede Sønner og Perfektionens Treenigede Sønner.
Opnåelsens Treenigede Sønner - de Mægtige Budbringere, De med Stor Autoritet og De uden Navn og Nummer - er alle med Retteren fusionerede opstigende dødelige som har nået Paradiset og Finalitkorpset. Men de er ikke finaliter, når de er omfavnet af treenigheden fjernes deres navne fra navnelisten på finaliterne. De nye sønner af denne klasse gennemgår specifikke træningskurser under relative korte perioder på Havona kredsløbenes hovedkvarterplaneter under ledelse af Dagenes Evige. Derefter anvises de til tjeneste hos Dagenes Ældste i de syv superuniverser.

Udvælgelsens Treenigede Sønner omfatter de Treenigede Vogtere og de Treenigede Ambassadører. De rekrutteres blandt visse evolutionære serafer og forvandlede mellemvæsener som gennemrejst Havona og opnået Paradiset, såvel som blandt nogle af de med Ånden-fusionerede og de med Sønnen-fusionerede dødelige, som ligeledes er steget op til den centrale Ø af Lys og Liv. Efterfølgende deres omfavnelse af Paradistreenigheden og efter en kort træningsperiode i Havona overføres de til Dagenes Ældstes domstole.

Perfektionens Treenigede Sønner. De Himmelske Beskyttere og deres ligestillede, de Høje Sønners Assistenter, udgør en unik gruppe af to gange treenigede personligheder. De er skabte væsener treenigede sønner af Paradis-Havona personligheder eller til perfektioneret opstigende dødelige som længe har udmærket sig i Finalitkorpset. Efter tjeneste hos de Syv Mesterånders Højeste Udøvere og efter at have tjent under Treenighedens Undervisende Sønner treeniggøres (omfavnede) en del af disse af skabte væsener treenigede sønner på ny af Paradistreenigheden og overdraget siden til Dagenes Ældstes domstole som Himmelske Beskyttere og som de Høje Sønners Assistenter. Perfektionens Treenigede Sønner anvises direkte til superuniverstjeneste uden yderligere træning.

Vores medarbejdere med treenighedsoprindelse - Visdommens Fuldkomne, Guddommelige Rådgivere og Universelle Censorer - er et fast antal, men de af Treenigheden omfavnede sønner vokser stadig i antal. Alle syv klasser af treenighedsomfavnede sønner er bestilt som medlemmer i styret for et af de syv superuniverser, og antallet i tjeneste i hvert superunivers er nøjagtigt det samme; ikke en er endnu blevet tabt. Væsener som omfavnes af Treenigheden er aldrig gået på afveje, de kan tilfældigt snuble, men ikke en af dem er endnu blevet dømt for foragt for superuniversernes regeringer. Opnåelsens Sønner og Udvælgelsens Sønner har aldrig vaklet i deres tjeneste i Orvonton, men Perfektionens Treenigede Sønner har nogle gange fejlet i bedømmelse og derved forårsaget forbigående forvirring.
    
Under ledelse af Dagenes Ældste fungerer alle syv klasser i stor udstrækning som selvstyrende grupper. Omfanget af deres tjeneste er vidtstrakt. Perfektionens Treenigede Sønner forlader ikke superuniverset for deres forehavende, men deres treenigede medarbejdere gennemstrejfer storuniverset og færdes fra tidens og rummets evolutionære verdner til Paradisets evige Ø. De kan fungere i hvilket som helst superunivers, men de gør det altid som medlemmer af superregeringen for deres oprindelige forehavende.
    
Tilsyneladende er de af Treenighedens omfavnede Sønner permanent udnævnt til tjeneste i de syv superuniverser; denne stationering gælder med sikkerhed for hele den nuværende universtidsalder, men vi er aldrig blevet informeret om at den skulle vare for evigt.

    
2.   DE MÆGTIGE BUDBRINGERE

Mægtige Budbringere tilhører opstigningsgruppen af Treenigede Sønner. De er en klasse af fuldkomne dødelige som er oprørs testet eller deres personlige loyalitet på anden måde er afprøvet; alle har gennemgået en eller anden definitive test i universets troskab. På et eller andet tidspunkt under deres opstigning til Paradiset stod de fast og loyale på trods af deres overordnedes illoyalitet, og en del fungerede aktivt og loyalt i stedet for sådanne upålidelig ledere.
    
Med disse personlige kendsgerninger af troskab og hengivenhed passerede disse opstigende dødelige med strømmen af tidens pilgrimme gennem Havona. De når Paradiset, gradueres derfra og optages i Finalitkorpset. Derefter treenigedes de i Paradistreenighedens hemmelige omfavnelse og forordnes derefter til at forene sig med Dagenes Ældste i administrationen af de syv superuniversers regeringer.
    
Hver opstigende dødelig med oprørserfaring, som fungerer loyalt overfor oprøret er bestemt til slut, at blive en Mægtig Budbringer i superuniverstjenesten.  Det samme gælder for hvert opstigningsvæsen som effektivt forhindrer sådanne omvæltninger af vildfarelse, ondskab og synd; for handling, som udset til at forhindre oprør eller afstedkomme højere former af loyalitet i en univers krise anses som værende af større værdi end loyalitet overfor et faktisk oprør.
    
De ældre Mægtige Budbringere vælges blandt de fra tid og rum opstigende dødelige som var blandt de første som ankom til Paradiset, mange som har gennemrejst Havona på Grandfandas tid. Men den første treeniggørelse af Mægtige Budbringere blev ikke gennemført før kandidatkorpset bestod af repræsentanter fra hvert og et af de syv superuniverser. Og den sidste gruppe af disse klasser som kvalificerede sig i Paradiset omfatter opstigende pilgrimme fra lokaluniverset Nebadon.
    
Mægtige Budbringere omfavnes af Paradistreenigheden i klasser af syvhundredtusinde, et hundredtusinde for stationering i hvert superunivers. Næsten en billion Mægtige Budbringere er forordnede til Uversa, og der er al mulig grund til at tro, at antallet som tjener i hver og et af de syv superuniverser er nøjagtig det samme.
    
Jeg er en Mægtig Budbringer, og det kan interessere Urantianerne at vide, at min følgeledsager og medarbejder under min erfaring som dødelig også var sejrrig i den store test og at vi, på trods af mange gange og lange perioder var adskilte under den årelange opstigning indad mod Havona, blev omfavnede i samme gruppe af syvhundredtusinde og at vi tilbragte tiden på rejsen gennem Vicegerington i tæt og kærlig forhold med hinanden. Vi fik til sidst vores aftale og blev sammen sendt til Uversa i Orvonton, og vi sendes ofte sammen for at udføre opgaver som fordrer to Budbringers tjeneste.

Mægtige Budbringere tildeles, ligesom alle treenighedsomfavnede sønner, til alle faser af aktiviteter i superuniverserne. De opretholder konstant kontakt med deres hovedkvarter gennem superuniversets afspejlingstjeneste. Mægtige Budbringere tjener i alle sektorer af et superunivers og udfører ofte opgaver i de lokale universer og endda i de enkelte verdner, således som jeg gør i dette tilfælde.
I superuniversernes domstole virker Mægtige Budbringere som forsvarere af både individer og planeter, når disse kommer op for domskendelse; de hjælper også Dagenes Fuldkomne med at lede driften i de større sektorer. Som gruppe, er deres hovedsaglige opgave, at virke som observatører i superuniverserne. De er stationerede som Dagenes Ældstes officielle observatører i forskellige hovedkvarters verdner og på de enkelte planeter af betydning. Således udsendt tjener de også som rådgivere for de myndigheder som styrer forholdene på de sfærer som de besøger. Budbringerne tager aktivt del i alle faser af planen for de dødeliges progressive opstigning. Sammen med deres medarbejdere af dødelig oprindelse holder de superregeringerne i tæt og personlig kontakt med status og fremgangen i Guds nedstigende Sønners planer.
    
Mægtige Budbringere er fuldt bevidste om hele deres karrierer som opstigende, og det er derfor, at de er så anvendelige og sympatiske ministre, forståelsesfulde budbringere, for tjeneste på enhver verden i rummet og for hvert væsen i tiden. Så snart I er befriet fra den fysiske krop kommer I til at kommunikere frit og forståeligt med os, for vi nedstammer fra alle racer i alle evolutionære verdner i rummet, dvs. fra de dødelige folkeslag hvis medlemmer bebos og senere fusioneres med Tankerettere.


3.   DE MED STOR AUTORITET

De med Stor Autoritet, den anden gruppe af Opnåelsens Treenigede Sønner, er alle med Retteren fusionerede væsener med dødelig oprindelse. De er perfektioneret dødelige som har udvist udmærket administrativ dygtighed og vist sig usædvanlig geniale som udøvere gennem deres lange opstigende karriere. De udgør eliten i evnen til at regere blandt de overlevende dødelige fra rummet.
    
Halvfjerds tusinde af De med Stor Autoritet er treenigede ved hver treenighedsforbindelse. Selvom lokaluniverset Nebadon er en relativ ung skabelse findes disse repræsentanter blandt en for nylig treenigede gruppe af denne klasse. I Orvonton findes nu over ti milliarder forordnede af disse dygtige administratorer. Ligesom alle andre adskilte klasser af himmelske væsener opretholder de deres eget hovedkvarter i Uversa, og ligesom hos de andre treenighedsomfavnede sønner, fungere deres reserver i Uversa som den centrale bestyrelses organisation for deres klasse i Orvonton.
    
De med Stor Autoritet er administratorer uden begrænsning. De er Dagenes Ældstes allestedsnærværende og altid effektive udøvere. De tjener på hver sfære, på hver beboet planet og i hver fase af aktivitet i hvert og et af de syv superuniverser.
    
Mens de besidder superb administrativ visdom og usædvanlig udøvende dygtighed, påtager disse lysende væsener sig at udtrykke årsagen til retfærdighed på vegne af superuniversets domstole, de støtter udøvelsen af retfærdighed og tilretter uoverensstemmelser i de evolutionære universer. Hvis I derfor nogensinde skulle blive stævnet for fejlbedømmelse under jeres opstigning til de verdener og sfærer som hører til jeres forordnede kosmiske fremgang, så er det næppe sandsynligt at I vil lide uretfærdighed siden jeres anklagere ville være tidligere opstigende væsener som personlig er bekendt med hver trin i det livsforløb I har gennemgået og gennemgår.

                         
4.   DE UDEN NAVN OG NUMMER

De uden Navn og Nummer udgør den tredje og sidste gruppe af Ophøjelsens Treenigede Sønner, de er opstigende sjæle som har udviklet evnen til gudsdyrkelse udover dygtigheden hos alle andre sønner og døtre blandt de evolutionære folkeslag fra tidens og rummets verdner. De har erhvervet sig en åndelig opfattelse om den Universelle Faders evige formål, hvilken relativt set overstiger forståelsen hos de evolutionære væsener med navn og nummer; derfor kaldes de De uden navn og Nummer. Mere nøjagtigt oversat ville deres navn være ” De over Navn og Nummer”.
    
Denne klasse af sønner omfavnes af Paradistreenigheden i grupper af syv tusinde. Registret i Uversa viser over hundrede millioner af disse sønner med udnævnelse i Orvonton.
    
Eftersom De uden Navn og Nummer udgør de fremstående åndelige sind fra de overlevende folkeslag, er de specielt kvalificerede til at sidde til doms og fremføre meninger, når en åndelig synsvinkel er ønsket og når erfaring af opstigningslivsforløbet er væsentlig for en tilstrækkelig forståelse af de spørgsmål som indgår i problemet som skal bedømmes. De er de højeste jurymedlemmer i Orvonton. Et dårligt administreret jurysystem kan i en del verdner være mere eller mindre en karikatur af retfærdighed, men i Uversa og dens filialdomstole anvender vi den højeste type af udviklet åndelig mentalitet som nævningedommere. Retsbehandlingen er den højeste funktion i enhver regering, og dem, der bliver betroet med at afsige dom, burde vælges blandt de mest højtstående og ædle typer af de mest erfarne og forståelsesfulde individer.
    
Udvælgelsen af kandidater til de grupper af Mægtige Budbringere, De med Stor Autoritet og De uden Navn og Nummer som skal treeniges sker naturligt og automatisk. Paradisets udvælgelses procedure er ikke i nogen henseende vilkårlig. Personlig erfaring og åndelig værdi bestemmer personsammensætningen af Opnåelsens Treenigede Sønner. Disse væsener er lige i autoritet og ensartet i deres administrative status, men de besidder alle individualitet og er forskellig i karakter, de er ikke standardiseret væsener. Alle er karakteristisk forskellige, afhængig af ulighederne i deres opstigende karriere.
    
I tillæg til disse erfaringsmæssige kvalifikationer er Opnåelsens Treenigede Sønner blevet treenigede i den guddommelige omfavnelse hos Paradisets Guddomme. Som en følge deraf fungerer de som koordinerede medarbejdere til Treenighedens Stationære Sønner, for Treenighedens omfavnelse synes at udskille af den kommende tidens strøm mange af de ikke-realiserede potentialer hos skabte væsener. Men dette er kun sandt for så vidt som at det angår den nuværende universtidsalder.
    
Denne gruppe af sønner beskæftiger sig hovedsaglig men ikke kun, med de tjenester som berører opstigningsforløbet for tidens og rummets dødelige. Såfremt der nogensinde råder usikkerhed om et dødelig væsens standpunkt, afgøres spørgsmålet gennem henvendelse til en opstigningskommission bestående af en Mægtig Budbringer, en af De med Stor Autoritet og en af De uden Navn og Nummer.
    
I dødelige som læser dette budskab må selv stige op til Paradiset, tage imod Treenighedens omfavnelse, og i en fjern fremtidig tidsalder blive knyttet til Dagenes Ældstes tjeneste i et af de syv superuniverser og en gang anvises til at udvide sandhedens åbenbarelse på nogen udviklende beboet planet, ligesom jeg nu fungerer på Urantia.

       
5.   DE TREENIGEDE VOGTERE
    
De Treenigede Vogtere er Udvælgelsens Treenigede Sønner. Det er ikke kun jeres slægter og andre dødelige af overlevelsesværdi som rejser gennem Havona, når Paradiset og finder sig blandt dem som er bestemt til superuniverstjeneste sammen med Treenighedens Stationære Sønner, men jeres trofaste serafiske beskyttere og jeres lige så trofaste medarbejdere, mellemvæsnerne, kan også blive kandidater for den samme Treenighedens erkendelse og samme høje personlighedsbestemmelse.

Treenigede Vogtere er opstigende serafer og forvandlede mellemvæsener som er passeret gennem Havona, opnået Paradiset og Finalitkorpset. Derefter omfavnes de af Paradistreenigheden og anvises tjeneste hos Dagenes Ældste.
    
Kandidaterne for Treenighedens omfavnelse blandt de opstigende serafer gives denne erkendelse på grund af deres modige samarbejde med en eller anden opstigende dødelig som nåede op til Finalitkorpset og senere blev treenigede. Min egen serafiske beskytter fra det dødelige livsforløb kom igennem med mig, blev senere treenigede og er nu knyttet til styrelsen i Uversa som en Treenigede Vogter.
    
Således er det også med mellemvæsnerne, mange forvandles og opnår Paradiset, og sammen med seraferne - og af samme årsag - omfavnes de af Treenigheden og forordnes til superuniverserne som Vogtere.
    
De Treenigede Vogtere omfavnes af Paradistreenigheden i grupper af halvfjerdstusinde, og en syvendedel af hver gruppe anvises til hver superunivers. Der findes nu i tjeneste i Orvonton noget over ti millioner af disse betroede og høje Vogtere. De tjener i Uversa og på hovedkvarterssfærerne i de større og mindre sektorer. I deres arbejde assisteres de af et korps af flere milliarder sekonafer og andre egnede af superuniversets personligheder
    
De Treenigede Vogtere begynder deres karriere som vogtere, og de fortsætter som sådan i superregeringernes anliggender.  På en måde er de tjenestemedarbejdere ved regeringerne i deres superuniverser, men de beskæftiger sig ikke med enkeltpersoner, som de Himmelske Beskyttere. De Treenigede Vogtere administrerer gruppe ærinder og udvikler kollektive projekter. De er vogtere af register, planer og institutioner, de virker som forvaltere for projekter, personlighedsgrupper, opstigningsprojekter, morontiaplaner, universets projektering og utallige andre forehavender.


6.   DE TREENIGEDE AMBASSADØRER

De Treenigede Ambassadører er den anden klasse af Udvælgelsens Treenigede Sønner, og ligesom deres medarbejdere, Vogterne, rekrutteres de blandt to typer af opstigende væsener. Alle opstigende dødelige fusioneres ikke med Retteren eller Faderen, en del fusioneres med Ånden, en del med Sønnen. En del af disse med Ånden eller Sønnen fusionerede dødelige når frem til Havona og opnår Paradiset. Blandt dem som stiger op til Paradiset udvælges kandidater til omfavnelse af Treenigheden, og fra tid til anden treenigedes de i grupper af syvtusinde. De forordnes siden hen til superuniverserne som Dagenes Ældstes Treenigede Ambassadører. Næsten en halv milliard er registreret i Uversa.
    
Treenigede Ambassadører udvælges til omfavnelse af Treenigheden efter rekommandation af deres lærere i Havona. De udgør de bedste sind i deres respektive grupper og er derfor bedst kvalificerede til at hjælpe superuniversernes herskere med at forstå og administrere de verdens interesser hvorfra de dødelige som er fusioneret med Ånden er hjemmehørende. De med Sønnen fusionerede Ambassadører er til stor hjælp, når vi behandler problemer som berører den med Sønnen fusionerede personlighedsklasse.
    
De Treenigede Ambassadører er Dagenes Ældstes udsendinge for hvert formål, til hver verden eller univers indenfor superuniverset for deres forehavende. De udfører speciel og vigtig tjeneste i de mindre sektorers hovedkvarter, og de gennemfører utallige blandede opgaver i et superunivers. De er superregeringernes nødsituation eller reservekorps bland de Treenigede Sønner, og de er derfor til rådighed for en mængde forskellige opgaver. De er engageret i tusindvis af arbejdsopgaver i superuniverserne som det er umuligt at beskrive for menneskesindet, da der ikke på Urantia foregår noget, som på nogen måde kunne sammenlignes med disse aktiviteter.


7.   TREENIGHEDSGØRELSE TEKNIK

Jeg kan ikke helt forklare for det materielle sind den oplevelse som udgør den højeste skabende præstation for perfekte og fuldkomne åndelige væsener - handlingen af treenighedsgørelse. Treenighedsgørelsens teknik indgår blandt Vicegeringtons og Solitaringtons hemmeligheder og kan åbenbares for og forstås af ingen andre end dem, som har gennemgået disse unikke erfaringer. Derfor er det ikke muligt for noget væsen på en vellykket måde, at beskrive naturen af og indholdet til menneskesindet af denne meget specielle præstation.
    
Foruden Guddommene er det kun Paradis-Havona personligheder og visse medlemmer i hver og et af finalitkorpsene som deltager i treenighedsgørelse. Under visse specialiserede betingelser for Paradis perfektion kan disse ædle væsener gå i gang med det unikke eventyr, at give identitet til et begreb, og mange gange lykkes det at frembringe et nyt væsen, en af skabte væsener treenigede søn.
    
Forherligede skabte væsener som deltager i sådanne eventyr som indebærer treenighedsgørelse må kun deltage i en sådan erfaring, mens hvad angår Paradisets Guddomme, så synes der ikke at være nogen begrænsning for vedvarende udførelse af treenighedsgørelse. Guddommen synes kun at være begrænset i én henseende: Der kan kun være en Oprindelig og Uendelig Ånd, kun en uendelig udøver af Faderens og Sønners forende vilje.
    
De opstigende dødelige finalitere som har fusioneret med Rettere og opnået visse niveauer af Paradisets kultur og åndelig udvikling hører til dem som kan forsøge sig på at treeniggøre et skabt væsen. Sammenslutninger af dødelige finaliter som er stationeret i Paradiset bevilges en hvileperiode hvert tusinde år af Havona tid. Disse finaliter kan vælge blandt syv forskellige måder at anvende deres opgave frie periode, og en af disse er, i forening med nogle medfinaliter eller nogen Paradis-Havona personligheder, at forsøge at udføre treenighedsgørelse af en skabt væsen.
    
Hvis to dødelige finaliter fremviser for Mesteruniversets Arkitekter, at de uafhængigt af hinanden har valgt et identisk begreb for treenighedsgørelse, så har Arkitekterne bemyndigelse, til efter eget skøn, at kundgøre tilladelse for disse forherligede dødelige opstigende til forlængelse af deres hvileperiode og trække sig tilbage for en tid til sektoren for treeniggørelse for Paradisets Medborgere. Ved slutningen af denne tildelte tilbagetrækning, hvis de anmelder, at de enkeltvis og i fællesskab har valgt at gøre det paradisiske forsøg for at åndeliggøre, idealisere og aktualisere et udvalgt og oprindeligt koncept, som ikke tidligere er treenigede, så giver Mesterånden nummer Syv ordrer om bemyndigelse for et sådan specielt forehavende.

Disse eventyr forbruger nogle gange utroligt lange tidsperioder, en tidsalder synes at passere inden disse trofaste og beslutsomme engang dødelige - og nogle gange Paradis-Havona personligheder - endelig opnår deres mål, virkelig lykkes at give deres valgte begreb af universel sandhed aktuel tilværelse. Det lykkes ikke altid disse hengivne par; mange gange mislykkes de, og dette uden at man kan opdage nogen fejl hos dem. De kandidater for hvem treenighedsgørelse mislykkes optages i en speciel gruppe af finaliter. De betegnes som væsener som har gjort det højeste forsøg og udstået den højeste skuffelse. Når Paradisets Guddomme forenes med hensigt at treeniggøre lykkes det altid, men dette gælder ikke et homogent par af skabte væsener, forsøget på forening mellem to medlemmer af samme væsenklasse.
     
Når et nyt og oprindelig væsen treeniggøres af Guderne forbliver de guddommelige forældre uforandret i deres guddomspotentiale, men når ophøjede skabte væsener udfører en sådan skabende handling undergår den ene af de kontraherende og deltagende individer en unik personlighedsforandring. De to forældre til et skabt væsen treenigede søn bliver i en vis forstand åndeligt som en. Vi tror, at denne toforening af visse åndelige faser i personligheden antagelig vil bestå til den tid, hvor det Højeste Væsen har opnået fuld og afsluttet personlighedsmanifestation i storuniverset.
    
Samtidigt med tilsynekomsten af en ny af skabte væsen treenigede søn, indtræffer den funktionelle åndelig forening af de to forældre; de to treenigede forældre bliver en på det ultimative funktionsniveau. Ingen skabte væsener i universet kan helt forklare dette forbløffende fænomen; det er næsten en guddommelig oplevelse. Da Faderen og Sønnen forenedes for at gøre den Uendelige Ånd evig, blev de ved fuldbyrdelsen af deres formål øjeblikkelig som en og har siden været som en. Og selvom foreningen mellem to skabte væseners treenighedsgørelse er på linje med det infinite omfang af den fuldkomne guddomsforening mellem den Universelle Fader og den Evige Søn, er følgevirkningerne af treenighedsgørelse som udføres af skabte væsener ikke evige i deres natur, de vil ophøre når de erfaringsmæssige Guddomme har opnået fuldstændig faktisk eksistens.
    
Mens disse forældre til treenigede sønner bliver som en i deres univers opgaver betragtes de fortsat som to personligheder i Finalitkorpsets sammensætning og personregister, såvel som i registret hos Mesteruniversets Arkitekter. Under den nuværende universtidsalder er alle forældre som forenes af treenighedsgørelse uadskillelige i opgave og funktion; hvor den ene går, går den anden også, det den ene gør, gør den anden også. Hvis forældrenes toforening indebærer en forening mellem en dødelig (eller anden) finalit og en Paradis-Havona personlighed fungerer de forenede forældrevæsener hverken sammen med beboere i Paradiset, Havonaere eller finalitere. Sådanne blandede foreninger af væsener samles i et specielt korps bestående af lignende væsener. Og i alle foreninger af treenighedsgørelse, blandede eller ej, er forældrevæsenerne bevidste om og kan kommunikere med hinanden, og de kan udføre opgaver som ingen andre tidligere kunne have klaret.

De Syv Mesterånder har myndighed til at godkende foreningen mellem finaliter og Paradis-Havona personligheder for treenighedsgørelse, og disse blandede forbindelser er altid resultatrige. De pragtfulde Treenigede sønner som kommer til på denne måde er udtryk for begreber som er uegnet for forståelse af både Paradisets evige skabninger og af rummets tidsvæsener; de bliver derfor myndlinge af Mesteruniversets Arkitekter. Disse skæbne treenigede sønner legemliggør idéer, ideal og erfaring som tilsyneladende angår en kommende universtidsalder og er derfor ikke af umiddelbar praktisk værdi for administrationen i hverken superuniverserne eller centraluniverset. Disse unikke sønner af tidens børn og evighedens medborgere holdes alle i reserve i Vicegerington, hvor de er beskæftigede med at studere tidens begreb og evighedens realiteter i en speciel sektor af sfæren som optages af Skabersønnernes korps hemmelige højskoler.
    
Det Højeste Væsen udgør en koalition af tre faser af guddomsvirkelighed: Gud den Højeste, den åndelige forening af visse finite aspekter hos Paradistreenigheden; den Almægtige Højeste, magt foreningen af storuniversets Skabere; og det Højeste Sind, det individuelle bidrag fra den Tredje Kilde og Center og hans koordinerede til det Højeste Væsens virkelighed. I deres treenighedsgørende eventyr er de fantastiske skabte væsener i centraluniverset og Paradiset beskæftigede med en trefoldig udforskning af den Højeste Guddom, hvilket resultere i frembringelsen af tre klasser af de skabte treenigede sønner:

    1.   Af opstigende treenigede Sønner. I deres skabende stræben forøger finaliterne at treenige visse af den Almægtige Højestes konceptuelle realiteter, hvilken de erfaringsmæssigt har erhvervet under deres opstigning gennem tid og rum til Paradiset.

    2.   Af Paradis-Havona personligheder treenigede Sønner.
Paradisets borgere og Havonaere skabende stræben resulterer i treenighedsgørelse af visse høje åndelige aspekter hos det Højeste Væsen, hvilket de erfaringsmæssigt har erhvervet på en superhøj baggrund grænsende til det ultimative og det Evige.

    3.   Skæbnens treenigede Sønner. Men når en finalit og en Paradis-Havonaer sammen treeniggøre et nyt væsen får denne fælles stræben følgevirkninger i visse faser af det Højeste-Ultimative Sind. De treenigede Sønner som dette resulterer i er overskabelsesmæssige; de repræsenterer den Højeste-Ultimative Guddoms virkeligheder som ikke på nogen anden måde er opnået erfaringsmæssigt og som derfor automatisk falder indenfor området for Mesteruniversets Arkitekter, vogtere af de ting som overskrider skabelsesgrænserne i den nuværende universtidsalder. De skæbne treenigede sønner legemliggør visse aspekter af den Højeste-Ultimatives uåbenbarede Mesterunivers funktion. Vi ved ikke ret meget om disse tidens og evighedens fælles børn, men vi ved meget mere end vi har tilladelse til at afsløre.


8.   DE AF DE SKABTE TREENIGDE SØNNER

Foruden de af skabte væsener treenigede sønner som er beskrevet i denne beretning, findes der utallige uåbenbarede klasser af væsener som er Treenigede af skabte væsener - forskellige efterkommere fra mangfoldige forbindelser mellem personligheder fra syv finalitkorps og Paradis-Havona personligheder. Men alle disse væsener, åbenbarede og uåbenbarede, som er treenigede af skabte væsener, er begavet med personlighed af den Universelle Fader.

Når de nye opstigende Treenigede og af Paradis-Havona personligheder treenigede sønner er unge og uerfarne sendes de sædvanligvis for lange tjenesteperioder til den Uendelige Ånds syv paradissfærer, hvor de tjener under formynderskab af de Syv Højeste Udøvere. Senere kan de antages af Treenighedens Undervisende Sønner for yderligere træning i de lokale universer.
    
Disse adopterede sønner med oprindelse i høje og forherligede skabte væsener er lærlinge, hjælpe studerende hos de Undervisende Sønner, og når det gælder klassificeringen regnes de midlertidig ofte sammen med disse sønner. De må udføre, og gør det, mange ædle opgaver som kræver selvopofrelse til gavn for de områder, de har valgt for deres tjeneste.
    
De Undervisende Sønner i de lokale universer kan nominere deres treenigede myndlinge til omfavnelse af Paradistreenigheden. Når de vender tilbage fra denne omfavnelse som Perfektionens Treenigede Sønner indtræder de i tjeneste hos Dagenes Ældste i de syv superuniverser, hvilket er den nuværende kendte skæbne for denne unikke gruppe af to gange treenigede væsener.

Det er ikke alle af skabte væsener treenigede sønner der omfavnes af Treenigheden, mange bliver medarbejdere og ambassadører i tjeneste hos Paradisets Syv Mesterånder, superuniversernes Afspejlende Ånder og de lokale skabelsernes Moderånder. En del antager specielle opgaver på den evige Ø. Andre kan indtræde i specieltjeneste i Faderens hemmelige verdner og på Åndens sfærer i Paradiset. Til sidst finder mange vejen ind til fælles korpsene for de Treenigede Sønner på det indre kredsløb i Havona.
    
Med undtagelse af Perfektionens Treenigede Sønner og de som samles i Vicegerington, så synes den højeste skæbne for alle af skabte væsener treenigede sønner til at være indtrædelse i de Treenigede Finaliternes Korps, et af Paradisets syv Finalitkorps.


9.   DE HIMMELSKE BESKYTTERE
    
Af skabte væsener treenigede sønner er omfavnet af Paradistreenigheden i grupper af syv tusinde. Disse treenigede efterkommere til perfektioneret mennesker og Paradis-Havona personligheder omfavnes alle på samme måde af Guddommene, men de anvises til superuniversernes ifølge råd fra deres tidligere instruktører, Treenighedens Undervisende Sønner. De med mere acceptable tjeneste udnævnes til Høje Sønners Assistenter; de som har udmærket sig mindre i deres virke udnævnes til Himmelske Beskyttere.
    
Når disse unikke væsener er blevet omfavnet af Treenigheden bliver de værdifulde medhjælpere til superuniversernes styrelser. De er fortrolige med de spørgsmål som berører opstigningsforløbet, ikke som følge af personlig opstigning men som resultat af deres tjeneste hos Treenighedens Undervisende Sønner i verdnerne i rummet.

Næsten en milliard Himmelske Beskyttere er udpeget til Orvonton. De er hovedsaglig tildelt til Dagenes Fuldkomnes administration på de større sektorers hovedkvarter og assisteres dygtigt af et korps af Søn-fusionerede opstigende dødelige.
    
De Himmelske Beskyttere er tjenestemænd ved Dagenes Ældstes domstole, og de fungerer som bud og overbringere af retssager og afgørelser fra de forskellige domstole i superuniversernes regeringer. De udfører afhentninger for Dagenes Ældste, de rejser ud fra Uversa for at hente med tilbage de væsener hvis tilstedeværelse fordres indenfor superuniversernes dommere; de udøver beslutningen om arrestationen af enhver personlighed i superuniverset. De følges også med Ånden-fusionerede dødelige fra de lokale universer når disses tilstedeværelse af en eller anden årsag er krævet på Uversa.
    
De Himmelske Beskyttere og deres medarbejdere de Høje Sønners Assistenter har aldrig haft Rettere. De er heller ikke fusionerede med Sønnen eller Ånden. Paradistreenighedens omfavnelse kompenserer imidlertid Perfektionens Treenigede Sønners ufusionerede status. Treenighedsomfavnelsen kan kun virke på den ide som er personificeret i et af skabte væsener treenigede søn, efterladende den omfavnede søn i andre henseender uforandret, men en sådan begrænsning indtræffer kun når den er således planlagt.

Disse to gange treenigede sønner er ganske forunderlige væsener, men de er hverken så alsidige eller pålidelige som deres opstigende medarbejdere, de savner den enorme og dybtgående personlige erfaring som resten af sønnerne i denne gruppe har erhvervet ved faktisk at være klatret op til herligheden fra rummets mørke domæner. Vi som har det opstigende livsforløb bag os elsker dem og gør alt i vor magt for at kompensere deres mangler, men de får os altid til at være taknemmelig for vores ydmyge oprindelse og vores evne til erfaring. Deres villighed til at indse og erkende deres mangler i spørgsmål om univers opstigningens erfaringsmulige realiteter er overjordiske smukke og nogle gange helt rørende patetisk.
    
Perfektionens Treenigede Sønner er begrænsede i modsætning til andre treenigede sønner, fordi de savner erfaringsmæssig evne i tid og rum. De er erfaringsmæssig mangelfulde trods deres lange træning hos de Højeste Udøvere og de Undervisende Sønner, og om dette så ikke var tilfældet, så ville deres erfaringsmæssige mætning forhindre dem fra at blive efterladt i reserve for at erhverve erfaring i en fremtidig universtidsalder. Der findes helt enkelt ingenting i hele den universelle tilværelse som kan erstatte faktisk personlig erfaring, og disse sønner som er treenigede af skabte væsener holdes i reserve for erfaringsbaseret virke i en eller anden fremtidig univers epoke.
    
I mansoniaverdnerne har jeg ofte set disse værdige tjenesteansatte ved superuniversets høje domstole kigge så længselsfuldt og bønfaldende på de netop nylige ankomne fra de evolutionære verdner i rummet, at man ikke kunne undgå at se, at disse indehavere af ikke-erfaringsbaseret treenighedsgørelse virkelige misunder deres formodede mindre heldige brødre som stiger op langs den universelle vej med skridt af ægte erfaring og virkelig levende. Trods deres handicap og begrænsning er de en vidunderlig nyttig og altid villig korps af arbejdere når det gælder udførelsen af superuniversregeringernes komplicerede administrative planer.10.   DE HØJE SØNNERS ASSISTENTER

De Høje Sønners Assistenter er den fornemmeste gruppe blandt de fornyet treenigede sønner til forherligede opstigende væsener fra de Dødeliges Finalitkorps og Paradis-Havona personligheder, deres evige medarbejdere. De anvises tjeneste og funktion i superuniverserne som personlige medhjælpere til de høje sønner i Dagenes Ældstes regeringer. De kunne passende kaldes privatsekretærer. De virker fra tid til anden som tjenesteansatte i de høje sønners specielle kommissioner og andre gruppesammenslutninger. De tjener Visdommens Fuldkomne, Guddommelige Rådgivere, Universelle Censorer, Mægtige Budbringere, De med Stor Autoritet og De uden Navn og Nummer.

Hvis jeg i diskussionen om de Himmelske Beskyttere syntes at have henledt opmærksomheden på begrænsningerne og handicappet hos disse to gange treenigede sønner, så lad mig nu i retfærdighedens navn henlede opmærksomheden på deres ene meget stærke side, en egenskab som gør dem næsten uundværlig for os. Disse væsener har selve deres eksistens at takke for det faktum, at de er personificeringen af et enkelt og højt begreb. De legemliggør som personlighed en eller anden guddommelig idé, et eller andet universelt ideal som aldrig tidligere er udtænkt, udtrykt eller treenigede. Og de er senere omfavnet af Treenigheden; således udtrykker og faktisk legemliggør de netop den visdom hos den guddommelige Treenighed som gælder idéen og idealet for deres personlighedseksistens. For så vidt som, at dette specielle begreb kan åbenbares for universerne, legemliggør disse personligheder alt det som forstanden hos en eller anden skabt eller Skaber nogensinde skulle kunne udtænke, udtrykke eller eksemplificere. De er denne idé personificeret.
    
Kan i ikke se, at sådanne levende koncentrationer af et enkelt højt begreb af universel virkelighed er til ubeskrivelig nytte for dem som er betroet administrationen af superuniverserne?

For ikke så lang tid siden blev jeg bestemt til at lede en kommission på seks - en af hver af de høje sønner - med opgave at studere tre problemer angående en gruppe af nye universer i de sydlige dele af Orvonton. Jeg blev meget kraftig bevidst om værdien af de Høje Sønners Assistenter, da jeg hos lederen for deres klasse i Uversa begærede om midlertidig tildeling af sådanne sekretærer til min kommission. Den første af vores idéen var repræsenteres af en af de Højeste Sønners Assistenter i Uversa som straks blev knyttet til vores gruppe. Vores andet problem blev legemliggjort af en af de Høje Sønners Assistenter anvist til superunivers nummer tre. Vi fik meget hjælp fra denne kilde gennem centraluniversets informationscentral for koordinering og spredning af væsentlig kundskab, men intet kan sammenlignes med den hjælp som ydes af den faktiske tilstedeværelse af en personlighed, som er et koncept treenigede i overherredømme af skabte væsener og treenigede i endelighed af Guddommen. Vedrørende vores tredje problem afslørede Paradisets register, at en sådan idé aldrig var blevet treenigede af skabte væsener.

Høje Sønners Assistenter er unikke og originale personaliseringer af ufattelig begreber og forbløffende idealer. Og som sådan, kan de fra tid til anden på en ubeskrivelig måde belyse vores overvejelser. Da jeg virker i nogle fjerntliggende opgave ude i rummets universer, tænk hvad det betyder i spørgsmålet om hjælp, når jeg er så heldig at have knyttet til min opgave en af de Høje Sønners Assistenter, som er det guddommelige koncepts fylde hvad angår netop det problem som jeg er blevet sendt for at tackle og løse; og jeg har gentagne gange fået erfaret netop dette. Den eneste besværlighed med denne plan er, at intet superunivers kan have en fuldstændig sæt af disse treenigede idéer, vi får kun en syvende del af disse væsener; derfor er det cirka kun i en gang ud af syv, at vi har fornøjelsen at have disse væsener personlige med os selvom registreringen viser at idéen er treenigede.
    
Vi kunne med stor fordel anvende et meget større antal af disse væsener i Uversa. På grund af deres store værdi for superuniversernes administration opmuntrer vi på alle mulige måder både pilgrimmene fra rummet og selv Paradisets beboere til at forsøge sig på treenighedsgørelse efter at de har overført til hinanden de erfaringsmæssige realiteter som er væsentlige for at forordne disse skabende eventyr.

Vi har nu i vores superunivers omtrent en og en kvart million Høje Sønners Assistenter, og de tjener både i de store og i de mindre sektorer, ligesom de selv virker i Uversa. De følger ofte med os på vores opgaver til de fjerntliggende universer. De Høje Sønners Assistenter er permanent bestemt til nogen Søn eller nogen kommission. De befinder sig i konstant cirkulation og tjener hvor den idé eller det ideal, som de er, bedst kan fremme Paradistreenighedens evige formål, hvis sønner de er blevet.
    
De er rørende kærlige, fremragende loyale, udsøgt intelligente, højst kloge - med hensyn til en enkelt idé - og overnaturligt ydmyge. Samtidig med at de kan give jer hele universets lærdom om deres ene idé eller deres ene ideal, er det næsten patetisk at observere dem søge kundskab og information om en masse andre spørgsmål, til og med fra de opstigende dødelige.

Og dette er beretningen om oprindelsen, arten og aktiviteter af visse af dem som er kaldt Guds Treenigede Sønner, i særdeleshed dem som har fået del af Paradistreenighedens guddommelige omfavnelse og som siden er anvist tjeneste i superuniverserne for der, at give klogt og forståelsesfuldt samarbejde med Dagenes Ældstes administratorer i deres utrættelige anstrengelser for at lette de indgående fremskridt af de opstigende dødelige fra tiden mod deres umiddelbare bestemmelse i Havona og deres afsluttende mål i Paradiset.


   
 [Fortalt af en Mægtig Budbringer, medlem af åbenbaringskorpset fra Orvonton.]

 

Publiceret 7 januar 2017

« prev top next »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login